تجهیزات تولیدی

  1. خطوط تزریق پلاستیک پرسرعت با قابلیت insert گذاری آلومینیم
  2. خطوط اکستروژن پلاستیک با قابلیت تولید پروفیل های تک جزئی و چند جزئی با مواد و رنگهای متنوع
  3. خطوط تزریق بادی جهت تولید انواع حبابها و لنزهای شفاف و دیفیوزری
  4. تجهیزات تستهای انتقال حرارت، تعیین ضریب انتقال حرارت، تستهای دوام از قبیل مقاومت در برابر حرارت، رطوبت، برودت، نور، تستهای اشتعال پذیری و ...