درباره ما

با توجه به نیاز صنایع روشنایی و تغییر تکنولوژی لامپها و چراغها به LED، خلاء تولید قطعات پلاستیکی مورد استفاده در این صنعت بیش از پیش حس می گردید.
بدلیل تخصصی بودن این قطعات از لحاظ عملکرد و همچنین سابقه تولیدی شرکت دانا پلیمر فن آور در زمینه چراغهای LED و قطعات پلیمری این مجموعه ضمن اقدام به تجمیع تخصصهای مورد نیاز در این صنعت شروع به تولید قطعات مورد استفاده در این رشته تخصصی نمود.

از جمله خواص ویژه مورد انتظار در این قطعات می توان به خواص مناسب نوری، مقاومت حرارتی، شعله پذیری، استحکام، انتقال حرارت مناسب و ... اشاره نمود که بالطبع نیازمند تخصصهای متنوعی از قبیل پلیمر، الکترونیک، مکانیک، شیمی، فیزیک و ... می باشد، تجمیع خطوط تولید و تست این محصولات از قبیل تزریق پلاستیک، اکستروژن، تجهیزات آزمون انتقال حرارت، عبوردهی نور، جذب نور و ... توسط این مجموعه با نام DBL انجام پذیرفته است.