پروفیل خطی تک جزئی PX9

برند DPF
مواد اولیه PC
رنگ دیفیوزری
میزان عبوردهی 85%<

پروفیل PX9

مشخصات

توضیحات

مواد اولیه

PC

رنگ

دیفیوزری

عرض قطعه

82.2

میزان عبوردهی نور

85%<

طول قطعه

مطابق با سفارش تا 4 متر

سطح تابش

ساده-پریزماتیک

طبقه بندی

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.